حساب کاربری

یا

      جهت هرگونه مشاوره فنی و یا ثبت سفارش در واتس اپ با ما در ارتباط باشید. 09129635212

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودسنسور دما و رطوبت اتاقی رایان HRM-320Pتماس بگیرید
موجوداستپ موتور ان جیاستپر موتور NG مدل 86HS120تماس بگیرید
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200D300-329,280,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200D220-324,440,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200D185-321,400,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200C150-317,900,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200C110-314,900,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L200C075-311,800,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B055-39,790,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B040-37,590,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B030-36,580,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B030-16,900,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B022-15,060,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B022-35,610,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B015-35,200,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما سری اسانسوری L100B015-1تماس بگیرید
موجوداینورتر سانیو sy5000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-018G-47,400,000 تومان
موجوداینورتر سانیو sy5000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-015G-4تماس بگیرید
موجوداینورتر سانیو sy5000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-011G-413,300,000 تومان
موجوداینورتر سانیو sy5000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-7R5G-49,000,000 تومان
موجودلوگو تی دی ATX2205,100,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-5R5G-48,260,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-004G-47,400,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-2R2G-44,900,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-1R5G-44,600,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-1R5G-4تماس بگیرید
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY5000-0R7G-44,400,000 تومان
موجود08SMکارت افزایشی 08SM1,100,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-0R7G-4تماس بگیرید
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-1R5G-44,600,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-2R2G-44,900,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-004G-47,400,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-5R5G-48,260,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-7R5G-49,000,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو تک فاز 220 ولت SY2000-0R4G-S27,390,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما G300D300-327,900,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما G300D220-323,300,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما G300D185-320,400,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو تک فاز 220 ولت SY2000-5R5G-S2تماس بگیرید
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو تک فاز 220 ولت SY2000-1R5G-S23,390,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما G200C150-314,200,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100مشخصات اینورتر زیما G200C110-314,200,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو سه فاز 380 ولت SY2000-0R7G-S23,650,000 تومان
موجودکارت چنج اورکارت چنج اور CO220640,000 تومان
موجوداینورتر سانیو SY2000اینورتر سانیو SY2000تماس بگیرید
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G20011,240,000 تومان
موجودبوستر پمپکنترلر بوستر پمپ فول درایو BPC045,200,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما کد G100B055-39,330,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما کد G100B040-37,230,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما کد G100B015-34,950,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما کد G100B022-35,350,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100B030-36,270,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما G100B030-16,600,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100B022-14,820,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100B015-14,200,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100B008-34,700,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100A011-13,600,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینورتر زیما سری G100A008-13,460,000 تومان
موجوداینورتر زیما سری L100اینور زیما سری G1003,280,000 تومان
موجودتایمر AT8SDNتایمر انالوگ AT8SDNتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATE8تایمر انالوگ ATE8-41تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ AT8Nتایمر انالوگ 1-AT8Nتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ AT8Nتایمر انالوگ AT8Nتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ ATS8-23تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8P-6Mتایمر انالوگ ATS8P-5Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-21Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-13Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-11Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-21Dتماس بگیرید
موجودDSLکنتاکتور DLS 93-22تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-260Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-260Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-510Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-510Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-51Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-530Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-560Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-560Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-610Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-610Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-630Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-61Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-63Hتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-65Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-11Dتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-13Dتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-23Dتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATM4-660Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-23Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-41Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-41Dتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-43Dتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS11-43Eتایمر انالوگ ATS11-43Eتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8P-6Mتایمر انالوگ ATS8P-6Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8P-6Mتایمر انالوگ ATS8P-6Mتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ ATM4-660Sتماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ ATS8-41تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ 8 پین ATS8-21تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ 8 پین ATS8-11تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ ATS8-43تماس بگیرید
موجودتایمر انالوگ ATS8-23تایمر انالوگ 8 پین ATS8-13تماس بگیرید
موجودCX6Mتایمر کانتر 6 رقمی CX6M-2P2تماس بگیرید
موجودCX6Sتایمر کانتر 6 رقمی CX6S-2P4تماس بگیرید
موجودCX6Sتایمر کانتر 6 رقمی CX6S-2P2تماس بگیرید
موجودCX6Mتایمر کانتر 6 رقمی CX6M-2P4تماس بگیرید
موجودCX6Sتایمر کانتر 6 رقمی CX6S-1P4تماس بگیرید
موجودCX6Mتایمر کانتر 6 رقمی CX6M-1P4Fتماس بگیرید
موجودCX6Sتایمر کانتر 6 رقمی CX6S-1P2تماس بگیرید
موجودCX6Mتایمر کانتر 6 رقمی CX6M-1P4تماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-14تماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-12تماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-12تماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-14تماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-2P4Tتماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-2P4تماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-2P4Tتماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-2P2Tتماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-1P4Tتماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-1P4تماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-1P2Tتماس بگیرید
موجودct6yتایمر کانتر 6 رقمی CT6Y-1P2تماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-2P2تماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-2P4تماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-14Tتماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-2P2Tتماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-1P4Tتماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-1P4تماس بگیرید
موجودct6mتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-1P2Tتماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6M-1P2تماس بگیرید
موجودct6sتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-2P4Tتماس بگیرید
موجودct6sتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-2P2Tتماس بگیرید
موجودct6sتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-2P2تماس بگیرید
موجودplc زیمنسPLC زیمنس 6ES7317-2AK14-0AB0تماس بگیرید
موجودct6sتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-1P4Tتماس بگیرید
موجودSIMATIC S7 300پی ال سی زیمنس 6ES7318-3EL01-0AB0تماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-1P2Tتماس بگیرید
موجودct6sتایمر کانتر 6 رقمی CT6S-1P2تماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 4 رقمی CT4S-2P4Tتماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 4 رقمی CT4S-2P4تماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 4 رقمی CT4S-2P2Tتماس بگیرید
موجودتایمر آتونیکستایمر – کانتر 4 رقمی CT4S-2P2تماس بگیرید
موجودتایمر آتونیکستایمر – کانتر 4 رقمی CT4S-1P4تماس بگیرید
موجودتایمر آتونیکستایمر – کانتر 4 رقمی CT4S-1P2Tتماس بگیرید
موجودتایمر کانتر 4 رقمی CT4S-1P4Tتماس بگیرید
موجودplc زیمنس315 CPU کامپکت زیمنس PN/DPتماس بگیرید
موجودplc زیمنس315-CPU کامپکت زیمنستماس بگیرید
موجودCPU312312 CPU کامپکت زیمنستماس بگیرید
موجودتایمر آتونیکستایمر – کانتر 4 رقمی CT4S-1P2 آتونیکستماس بگیرید
موجودCPU 314314 CPU کامپکت زیمنستماس بگیرید
موجودcpu-317317 CPU کامپکت زیمنس PN/DPتماس بگیرید
موجودPLC CDLKSPLC کامپکت زیمنس CPU 312Cتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسSIPLUS لوگو 24RCEتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسSIPLUS لوگو 230RCE2,700,000 تومان
موجودPLC لوگو زیمنسSIPLUS لوگو 12/24RCEتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسSIPLUS لوگو 24CEتماس بگیرید
موجودCMR2020ماژول شبکه صنعتی لوگو زیمنستماس بگیرید
موجود24RCEOCPU لوگو زیمنس 230RCEoتماس بگیرید
موجود24RCEOCPU لوگو زیمنس 24RCEoتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسCPU لوگو زیمنس 24CE نمایشگرتماس بگیرید
موجودسنسور القایی اتونیکسسنسور القایی PRT12-2DC آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور القایی PRT12-2DO آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور القایی PRT08-2DC آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور القایی اتونیکسسنسور القایی PRT08-2DO اتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور القاییسنسور القایی PRT08-1.5DC آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور القایی اتونیکسسنسور القایی PRT08-1.5DO آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور نوری دوطرفه آتونیکسسنسور نوری دوطرفه 20 متر آتونیکستماس بگیرید
موجودAutonics BR100-DDTچشم نوری 20cm کد BR200DDTN-Pتماس بگیرید
موجودAutonics BR100-DDTچشم نوری 20 سانتی BR200DDTNتماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسچشم نوری 20 سانتی NPN سری BRتماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسسنسور نوری 20 سانتی PNP آتونیکستماس بگیرید
موجود24RCEOماژول منطقی لوگو زیمنس 24CEoتماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسسنسور نوری 40cm سری BR آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسسنسور نوری 40cm سری BR آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسسنسور نوری 100mm سری BR آتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور 10 سانتی متر آتونیکسسنسور نوری 10cm سری BR آتونیکستماس بگیرید
موجودAutonics BR100-DDTسنسور نوری 10 سانتیمتر BR اتونیکس NPNتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 5000 پالس 5 ولتتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 3600 پالس 5 ولتتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر 3 فاز 200 ولت 3 اسب LSتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر 3 فاز 400 ولت 3 اسب LSتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز 400 ولت 2 اسب iG5Aتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز 2 اسب سری iG5Aتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز 0.75KW سری iG5Aتماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز 1 اسب iG5Aتماس بگیرید
موجوددرایو 2 اسب بخار LS سری M100تماس بگیرید
موجوددرایو 1 اسب بخار LS سری M100تماس بگیرید
موجوددرایو 0.4 کیلووات 0.5 اسب M100تماس بگیرید
موجوداینورتر 0.2 کیلووات LS سری M100تماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسانکودر 1000 پالس 5 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 2048 پالس 5 ولتتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 8000 پالس 24 ولتتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 6000 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 5000 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 3600 پالس 24V آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 2500 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 2000 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 1000 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 600 پالس 24 ولت آتونیکستماس بگیرید
موجوداینورتر 2.2 کیلووات LS سری M100تماس بگیرید
موجوداینورتر 2.2 کیلووات LS سری M100تماس بگیرید
موجود24RCEOCPU لوگو زیمنس 12/24RCEOتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 256 پالس آتونیکستماس بگیرید
موجوددانفوسترانسمیتر فشار دانفوس 16 بارتماس بگیرید
موجوددانفوسترانسمیتر فشار دانفوس 10بارتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 500 پالس آتونیکستماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسCPU لوگو زیمنس 230RCEتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسCPU لوگو زیمنس 24RCEتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 360 پالس 3 فاز اتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 250 پالس 3 فاز آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 200 پالس 3 فاز آتونیکستماس بگیرید
موجودپی ال سی زیمنسCPU کامپکت 1214 C زیمنس 14 ورودی 10 خروجیتماس بگیرید
موجودPLC لوگو زیمنسCPU لوگو زیمنس 12-24 RCEتماس بگیرید
موجودCPU کامپکت 1212C مدل DC/DC/DCتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 150 پالس 3 فاز آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 60 پالس 3 فاز آتونیکستماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 50 پالس 3 فاز آتونیکستماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه زیمنسمنبع تغذیه تک فاز 8 آمپر 24 ولت سیماتیکتماس بگیرید
موجودانکودر اتونیکسروتاری انکودر 20 پالس آتونیکستماس بگیرید
موجودCPU کامپکت 1212C مدل AC/DC/Relayتماس بگیرید
موجودCPU کامپکت 1211C مدل DC/DC/DCتماس بگیرید
موجودپی ال سی زیمنسCPU کامپکت 6ES7211-1HE400XB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی زیمنسPLC زیمنس سیماتیک S7 1200تماس بگیرید
موجودسنسور نوری 4 متر BR اتونیکس PNPتماس بگیرید
موجودسنسور نوری 4 متر BR اتونیکستماس بگیرید
موجودسنسور نوری 3 متر BR اتونیکستماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز نیم اسب LS سری iG5Aتماس بگیرید
موجوداینورتر ip5aاینورتر سه فاز 5.5 کیلووات LS سری iP5Aتماس بگیرید
موجوداینورتر 1.5 کیلووات LS سری M100تماس بگیرید
موجوداینورتر 0.37 کیلووات LS سری M100تماس بگیرید
موجودCPU 314PLC زیمنس 6ES7314-1AG14-0AB0تماس بگیرید
موجوددرایو ig5aاینورتر سه فاز 0.4Kw سری iG5Aتماس بگیرید
موجوداینورتر 1 اسب بخار LS سری M100تماس بگیرید
موجودکانتر – تایمر 6 رقمی اتونیکس CT6S-1P4تماس بگیرید
موجودتایمر – کانتر دو خروجی اتونیکس CT6S-2P4تماس بگیرید
موجودcpu-317PLC زیمنس CPU 317-2 PN/DPتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 15 آمپرمنبع تغذیه 5 آمپر 24 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ادیسونمنبع تغذیه 30 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 24 ولت 3 آمپر ادیسونمنبع تغذیه 3 آمپر 24 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودتغذیه 24 ولتمنبع تغذیه 3 آمپر 24 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 15 آمپرمنبع تغذیه 15 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 12 ولت 5 امپرمنبع تغذیه 2 آمپر 24 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 2 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودتغذیه 15 امپر 24 ولتمنبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ادیسونمنبع تغذیه 10 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودNG DRIVE درایور استپر موتور NG مدل DM860Dتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ادیسونمنبع تغذیه 20 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 12 ولت 5 امپرمنبع تغذیه 5 آمپر 12 ولت ادیسونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ادیسونمنبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر ادیسونتماس بگیرید
موجوداچ ام ای 4 اینچ زیمنستماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ادیسونمنبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر ادیسونتماس بگیرید
موجودلودسل دو کانالترانسمیتر وزن دو کانال PM LT12Tتماس بگیرید
موجودترانسمیتر پارس مگاترانسمیتر وزن PM LT11T1,550,000 تومان
موجودHMI زیمنسHMI زیمنس KTP 700تماس بگیرید
موجودترانسمیتر زیمنسترانسمیتر فشار زیمنس 0 تا 1 بار زیمنستماس بگیرید
موجودترانسمیتر زیمنسترانسمیتر فشار زیمنس 0 تا 16 بار زیمنستماس بگیرید
موجودترانسمیتر زیمنسترانسمیتر فشار زیمنستماس بگیرید
موجودترانسمیتر فشار KPT40 آلتون5,800,000 تومان
موجودترانسمیتر فشار KPT30 آلتون2,500,000 تومان
موجودترانسمیتر فشار KPT20A آلتون2,500,000 تومان
موجودترانسمیتر فشار KHL10 آلتونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 20 آمپرمنبع تغذیه 20 آمپر ریلی امرونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه 10 آمپر امرونمنبع تغذیه 10 آمپر ریلی امرونتماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه ریلی 5 آمپر