اینورتر NEO

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 5.5 کیلووات

16,400,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 2 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 3.7 کیلووات

11,550,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 2.2 کیلووات

7,860,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 2.2 کیلووات

7,770,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 380 ولت
 • فرکانس خروجی: 5000 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 1.5 کیلووات

7,070,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 380 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر سه فاز نئو NEO NE90 توان 0.75 کیلووات

6,620,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو   راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 380 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 1.5 کیلووات

5,940,000 تومان
راهنمای بوستر پمپ راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90 
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر
 • ولتاژ ورودی اینورتر :ورودی تکفاز 220
 • براساس سازنده اینورتر : اینورتر نئو NEO
 • سری اینورتر : NEO سری NE90

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 0.75 کیلووات

5,310,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو  راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90 
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر
 • ولتاژ ورودی اینورتر :ورودی تکفاز 220
 • محدوده توان اینورتر (KW) : .زیر 1.5KW
 • براساس سازنده اینورتر : اینورتر نئو NEO
 • سری اینورتر : NEO سری NE90

اینورتر تکفاز نئو NEO NE90 توان 0.4 کیلووات

5,130,000 تومان
کاتالوگ کلی اینورتر های نئو  راهنمای نصب و راه‌اندازی اینورتر نئو NE90 
 • نوع و تعداد ورودی: 2 ورودی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • نوع و تعداد خروجی: 1 خروجی آنالوگ 10-0 ولت/20-4 میلی‌آمپر
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • فرکانس خروجی: 500 هرتز
 • رنج تغییر: ولتاژ: 20%±/فرکانس: 5%±
 • رزولوشن فرکانس خروجی: 0.01 هرتز
 • مد کنترل: کنترل PMSM، مد V/F، وکتور بدون سنسور، وکتور کنترلی حقله بسته
 • دقت فرکانس: دیجیتال: 0.01 هرتز/آنالوگ: بالاترین فرکانس*0.1
 • شروع فرکانس: 0.40Hz~20.00Hz
 • افزایش گشتاور: به صورت اتوماتیک و دستی 0.1%~30.0%
 • محدوده دمای کار: 10- تا 40 درجه سانتی‌گراد
 • میزان رطوبت: کمتر از 90%
 • دمای نگهداری: 20- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • درجه حفاظت: IP20
 • نحوه نصب: بر روی دیوار یا زمین
 • ارتفاع نصب: کمتر از 1000 متر
 • ولتاژ ورودی اینورتر : ورودی تکفاز 220
 • محدوده توان اینورتر (KW) : زیر 1.5KW
 • براساس سازنده اینورتر : اینورتر نئو NEO
 • سری اینورتر : NEO سری NE90

مشخصات و خرید انواع اینورتر نئو NEO

(NEO INVERTER)

NEO یکی برند های محبوب اتوماسیون در حال حاضر در بازار ایران است. اینورتر NEO محصول تایوان است، که توانسته با قیمت به صرفه، کیفیت مناسب و با خدمات پس از فروش، رضایت خیلی از خریداران را بدست بیاورد . اینورتر نئو با استفاده از تکنولوژی موج مربعی جریان (PWM) عمل می‌کند و برای تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) استفاده می‌شود. این نوع اینورتر با توان و ولتاژ های مختلف در دسترس است و قادر به تأمین برق متناوب با کیفیت برای استفاده در سیستم‌‌های الکترونیکی و الکتریکی مختلف است. علاوه بر انواع مختلف توان و ولتاژ، اینورتر نئو از تکنولوژی های متنوعی همچون تابع کرواچ، کنترل ولتاژ و فرکانس، و تابع پتانسیل استفاده می کند.

اینورتر چیست؟ چه کاربردی دارد؟ نحوه ی کار انواع اینورتر

اینورتر یا مبدل توان، تبدیل جریان مستقیم (DC) به جریان متناوب (AC) یا برعکس را انجام می‌دهد. این دستگاه معمولاً در سیستم‌های برق شهری، سیستم‌های تولید برق از منابع نور خورشیدی (PV)، صنایع خودروسازی، صنایع الکترونیکی و غیره استفاده می‌شود. از اینورتر‌ها در مواردی استفاده می‌شود که نیاز به تولید برق مستقیم با ولتاژ یا فرکانس متغیر باشد، به عنوان مثال در صنایع الکترونیکی برای تامین برق تجهیزات الکترونیکی، رایانه‌ها، تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.

 

انواع اینورتر NEO

NEO اینورترهای خود را در چهار سری عرضه کرده است:

سری NE900 یکی از اینورتر های نسل جدید است، این سری سه فاز با ولتاژ 380 ولت طراحی شده است.
NE200 دارای PLC داخلی با ورودی تک فاز یکی از جدید ترین برند های بازار ایران است
NE300 تکفاز با ولتاژ 220 ولت تولید شده که در صنایع مختلفی مثل صنعت سنگ استفاده می‌شود.
NE90 یک اینورتر سنگین کار با قابلیت افزایش اتوماتیک گشتاور هست. این سری، سه فاز با ولتاژ 380 ولت طراحی شده است.

در زیر به بررسی مشخصات انواع این سری‌ها می‌پردازیم:

اینورتر neo سری NE300

محدوده توانی: بین 0.75 تا 3.7 کیلو وات
ولتاژ: سه فاز 380 ولت
موارد استفاده: کاربری های سبک
فرکانس خروجی: حداکثر 500 هرتز

مزایای اینورتر سری NE 300:

. پتانسیومتر داخلی
. برنامه ریزی آسان
. 1 رله خروجی با توانایی برنامه ریزی
. 2 کانال ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت (4 تا 20 میلی آمپر)
. یک کانال خروجی آنالوگ 0 تا 10 ولت(4 تا 20 میلی آمپر)
. 7 ورودی قابل برنامه ریزی
. کی پد جداشونده
. و .. .

اینورتر NE900 سری سنگین نئو

محدوده توانی: بین 0.75 تا 55 کیلو وات
ولتاژ: سه فاز 380 ولت
موارد استفاده: کاربری های سنگین
فرکانس خروجی: حداکثر 500 هرتز

کاربرد اینورتر سری NE 900 :

. کنترل به شیوه ی PNP وNPN
. دارای PLC داخلی ساده
. 2 کانال خروجی آنالوگ 0 تا 10 ولت(4 تا 20 میلی آمپر)
. 2کانال ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت(4 تا 20 میلی آمپر)
. مد خواب و کنترل PID
. کنترل گشتاور آنالوگ
. مقاومت ترمز داخلی تا 22KW
. و .. .

سری کاربری سبک اینورتر NEO سری NE200

محدوده توانی: بین 0.4 تا 1.5 کیلو وات
ولتاژ: تک فاز 220 ولت
موارد استفاده: کاربری های سبک
فرکانس خروجی: حداکثر 500 هرتز

مزیت اینورتر سری NE 200:

. پتانسیومتر داخلی
. عملکرد PID
. قابلیت قفل کی پد
. ورودی دیجیتال
. پورت سریال RS485
. کی پد جداشونده
. 1 عدد رله خروجی قابل برنامه ریزی
. و .. .

مشخصات اینورتر NE90 سری نیمه سنگین

محدوده توانی: بین 0.4 تا 1.5 کیلو وات
ولتاژ: سه فاز 380 ولت
موارد استفاده: کاربری های عمومی و نیمه سنگین
فرکانس خروجی: حداکثر 500 هرتز

مزایای اینورتر سری NE 90 :

. ولوم داخلی
. کی پد جداشونده
. کنترل گشتاور آنالوگ
. مد خواب و کنترل PID
.شناسایی خودکار موتور(Auto Tuning)
. مقاومت ترمز داخلی تا 37w
. محافظت اضافه جریان،بار،ولتاژ،حرارت و دما
. و.. .

کاربرد اینورتر های نئو NEO

. جرثقیل ها
. صنعت سنگ
. چاپ
. بسته بندی مواد
. سانتریفیوژ ها
. کمپرسور
. پمپ ها
. میکسر
. دستگاه های پرس
. اسپیندل موتور ها
. کاربری های سنگین ، نیمه سنگین و سبک

 

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من