نمایش 1–40 از 443 نتیجه

سافت استارتر 315 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C59Q

356,540,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 315 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C59Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C59Q
 • توان: 315 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 630 کیلووات SJR2-5000

324,300,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5630
 • توان : 630 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 500 کیلووات SJR2-5000

264,500,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5500
 • توان : 500 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 250 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C48Q

261,960,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 250 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C48Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C48Q
 • توان: 250 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر 220 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C41Q

225,580,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 220 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C41Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C41Q
 • توان: 220 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3
 

سافت استارتر 160 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C32Q

181,910,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 160 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C32Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:براساس برند سافت استارتر
 • سری سافت استارتر:سری سافت استارتر
 • کد فنی: ATS22C32Q
 • توان: 160 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر 132 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C25Q

152,810,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 132 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C25Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KWبه بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سریATS22

سافت استارتر دیجیتال سانیو 400 کیلووات SJR2-5000

140,185,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5400
 • توان : 400 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 320 کیلووات SJR2-5000

140,185,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5320
 • توان : 320 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 110 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C21Q

138,250,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C21Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • بر اساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سریATS22
 • کد فنی: ATS22C21Q
 • توان: 110 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 250 کیلووات SJR2-5000

120,750,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5250
 • توان : 250 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 90 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C17Q

109,150,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C17Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C11Q
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 250 کیلووات SJR2-3000

106,950,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3250
 • توان : 250 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 200 کیلووات SJR2-5000

95,450,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5200
 • توان : 200 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 75 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C14Q

95,320,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C14Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C14Q
 • توان : 75 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 200 کیلووات SJR2-3000

89,240,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3200
 • توان : 200 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 160 کیلووات SJR2-5000

85,100,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5160
 • توان : 160 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 132 کیلووات SJR2-5000

79,350,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5132
 • توان : 132 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 160 کیلووات SJR2-3000

78,000,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3160
 • توان : 160 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 55 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C11Q

76,400,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C11Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C11Q
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 110 کیلووات SJR2-5000

74,365,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5110
 • توان : 110 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 90 کیلووات SJR2-5000

72,450,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5090
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 132 کیلووات SJR2-3000

71,200,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3132
 • توان : 132 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 110 کیلووات SJR2-3000

63,940,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3110
 • توان : 110 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 90 کیلووات SJR2-3000

61,180,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:55KW تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3090
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 45 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D88Q

59,660,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D88Q
 • محدوده توان سافت استارتر:30W تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D88Q
 • توان : 45 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر 37 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D75Q

52,390,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D75Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D75Q
 • توان : 37 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر 30 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D62Q

48,740,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D62Q
 • محدوده توان سافت استارتر:30W تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D62Q
 • توان : 30 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 75 کیلووات SJR2-5000

44,620,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5075
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 22 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D47Q

42,200,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D47Q
 • محدوده توان سافت استارتر:15W تا 22KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D47Q
 • توان : 22 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 55 کیلووات SJR2-5000

37,950,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5055
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 15 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D32Q

37,840,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D32Q
 • محدوده توان سافت استارتر:15W تا 22KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D32Q
 • توان : 15 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 75 کیلووات SJR2-3000

35,075,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:55KW تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3075
 • توان : 75 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت