نمایش 1–40 از 181 نتیجه

سافت استارتر 315 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C59Q

356,540,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 315 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C59Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C59Q
 • توان: 315 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 630 کیلووات SJR2-5000

324,300,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5630
 • توان : 630 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 500 کیلووات SJR2-5000

264,500,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5500
 • توان : 500 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 250 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C48Q

261,960,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 250 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C48Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C48Q
 • توان: 250 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر 220 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C41Q

225,580,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 220 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C41Q
 • محدوده توان سافت استارتر: 110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر: دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر: اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر: اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی: ATS22C41Q
 • توان: 220 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3
 

سافت استارتر 160 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C32Q

181,910,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 160 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C32Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:براساس برند سافت استارتر
 • سری سافت استارتر:سری سافت استارتر
 • کد فنی: ATS22C32Q
 • توان: 160 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر 132 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C25Q

152,810,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر 132 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C25Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KWبه بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سریATS22

سافت استارتر دیجیتال سانیو 400 کیلووات SJR2-5000

140,185,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5400
 • توان : 400 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 320 کیلووات SJR2-5000

140,185,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5320
 • توان : 320 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 110 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C21Q

138,250,000 تومان
دانلود دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C21Q
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • بر اساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سریATS22
 • کد فنی: ATS22C21Q
 • توان: 110 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه: 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز: 3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 250 کیلووات SJR2-5000

120,750,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5250
 • توان : 250 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 90 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C17Q

109,150,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C17Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C11Q
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 250 کیلووات SJR2-3000

106,950,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3250
 • توان : 250 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 200 کیلووات SJR2-5000

95,450,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5200
 • توان : 200 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 75 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C14Q

95,320,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C14Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C14Q
 • توان : 75 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 200 کیلووات SJR2-3000

89,240,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3200
 • توان : 200 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 160 کیلووات SJR2-5000

85,100,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5160
 • توان : 160 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 132 کیلووات SJR2-5000

79,350,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5132
 • توان : 132 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 160 کیلووات SJR2-3000

78,000,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3160
 • توان : 160 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 55 کیلووات اشنایدر مدل ATS22C11Q

76,400,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22C11Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22C11Q
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 110 کیلووات SJR2-5000

74,365,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5110
 • توان : 110 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 90 کیلووات SJR2-5000

72,450,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5090
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 132 کیلووات SJR2-3000

71,200,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3132
 • توان : 132 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 110 کیلووات SJR2-3000

63,940,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:110KW به بالا
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3110
 • توان : 110 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر دیجیتال سانیو 90 کیلووات SJR2-3000

61,180,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:55KW تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3090
 • توان : 90 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 45 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D88Q

59,660,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D88Q
 • محدوده توان سافت استارتر:30W تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D88Q
 • توان : 45 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر 37 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D75Q

52,390,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D75Q
 • محدوده توان سافت استارتر:55W تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D75Q
 • توان : 37 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر 30 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D62Q

48,740,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D62Q
 • محدوده توان سافت استارتر:30W تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D62Q
 • توان : 30 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 75 کیلووات SJR2-5000

44,620,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5075
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 22 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D47Q

42,200,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D47Q
 • محدوده توان سافت استارتر:15W تا 22KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D47Q
 • توان : 22 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 55 کیلووات SJR2-5000

37,950,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR5000
 • محدوده توان سافت استارتر:30KW تا 45KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-5000
 • کد فنی : SJR2-5055
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 15 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D32Q

37,840,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D32Q
 • محدوده توان سافت استارتر:15W تا 22KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D32Q
 • توان : 15 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 75 کیلووات SJR2-3000

35,075,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:55KW تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3075
 • توان : 75 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

سافت استارتر 7.5 کیلووات اشنایدر مدل ATS22D17Q

34,930,000 تومان
دیتاشیت سافت استارتر اشنایدر ATS22D17Q
 • محدوده توان سافت استارتر:5.5KW تا 11KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:اشنایدر Schneider
 • سری سافت استارتر:اشنایدر سری ATS22
 • کد فنی : ATS22D17Q
 • توان : 7.5 کیلووات
 • ولتاژ تغذیه : 230 تا 440 ولت
 • تعداد فاز:3

سافت استارتر دیجیتال سانیو 55 کیلووات SJR2-3000

33,350,000 تومان
کاتالوگ سافت استارتر سانیور سری SJR3000
 • محدوده توان سافت استارتر:55KW تا 90KW
 • نوع سافت استارتر:دیجیتال
 • براساس برند سافت استارتر:سانیو Sanyu
 • سری سافت استارتر:سانیو سری SJR2-3000
 • کد فنی : SJR2-3055
 • توان : 55 کیلووات
 • ولتاژ ورودی : سه فاز 400 ولت

اینورتر یا درایو چیست ؟
در این مطلب، با تجهیز پرکاربرد اینورتر آشنا می‌شویم. ابتدا  کار این دستگاه و محل استفاده آن را معرفی می‌کنیم و سپس برندهایی از اینورتر که بیشتر در صنایع استفاده می‌شوند را بررسی کرده و همچنین بازار اینورتر در ایران را شرح می‌دهیم.
اینورتر یا درایو
اینورتر (Inverter) به معنی معکوس کردن است. اینورتر در واقع، برق AC شهری را که برق متناوب، با ولتاژ 220 و فرکانس 50Hz است را به جریان مستقیم برق (DC = DirectCurrent) تبدیل کرده و سپس این جریان را  به جریان متناوب (AC = AlternatingCurrent) مورد نیاز و مطابق کاربرد دستگاه مورد نظر تبدیل می‌کند.

جریان مستقیم توسط باتری ها و پنل های خورشیدی تولید می‌شود. معمولا، ولتاژ DC ورودی کمتر است، در حالی که AC خروجی، برابر با ولتاژ تغذیه شبکه 120 یا 240 ولت است.
مثال هایی از کاربرد اینورتر 
اینورتر برای کنترل دور موتور، به کار می‌رود. چون سرعت دور موتور، با ولتاژ و فرکانس، رابطه مستقیم دارد و افزایش ولتاژ و فرکانس، موجب افزایش سرعت گردش موتور می‌شود و برعکس. بنابراین با استفاده از اینورتر می‌توانیم ولتاژ یا بسامد را به اندازه مورد نیاز موتور الکتریکی کاهش یا افزایش دهیم و همچنین سرعت موتور را با استفاده از آن کنترل کنیم.

مثلا در ماشین لباسشویی زمانی که لباس بیشتری در آن ریخته می‌شود، ماشین، خودش با تشخیص وزن و مقدار آن‌ها، قدرت و سرعت چرخش را بیشتر می‌کند و برعکس.

یا مثلا در آسانسورها و بالابرها، اینورتر حرکت آسانسور را با توجه به شرایط، کنترل می‌کند.

درایو وظیفه کنترل موتور های الکترونیکی را به عهده دارد و این عمل را بالا و پایین بردن فرکانس و ولتاژ منبع تغذیه انجام میدهد. این محصول همچنین قابلیت راه اندازی موتور به صورت نرم را داراست که عمر موتورهای الکترونیکی را زیاد کرده و از فشار مضاعف به موتور خودداری می‌کند.

گرچه درایو فرکانس و ولتاژ تغذیه موتور را کنترل می کند، ما اغلب از آن به عنوان کنترل سرعت یاد می کنیم، زیرا نتیجه تنظیم سرعت موتور است.
با خرید اینورتر می‌توانیم…
در مصرف برق صرفه جویی کنیم و کارایی سیستم را بهبود بخشیم

توان را در برنامه های کاربردی تبدیل کنیم

سرعت درایو را با برنامه مطابقت دهیم

فشار مکانیکی به موتور ها را کاهش دهیم

راه اندازی و استاپ کار موتور را به نرمی و کاملا کنترل‌شده انجام دهیم

از تنش ها و ضربات مکانیکی و الکتریکی در ابزارهای دورانی جلوگیری کنیم.
خرید درایو ارزان قیمت ایرانی
در ایران هم مهندسان ما نمونه های خوبی از اینورتر را طراحی و تولید می کنند، که با توجه به قیمت مناسبی که دارند می‌توان برای صرفه جویی از آن ها استفاده نمود.

یکی از بهترین تولیدکنندگان اینورتر در ایران زیما است که محصولاتش کیفیت بسیار خوبی داشته و در عین حال بسیار قیمت مناسبی دارند و در کنار همه این‌ها، با پشتیبانی و ضمانت بعد از خرید، می‌توانند گزینه بسیار مناسبی باشند و تا حد زیادی ما را در پروژه ها کمک می‌کنند و در عین حال منجر  به کاهش هزینه‌ها می‌شوند.
اینورتر دلتا و زیمنس پر فروش ترین در ایران
اینورتر دلتا و زیمنس با اینکه مانند بقیه محصولات اتوماسیون صنعتی در ایران یکه تازی نمی‌کنند ولی باز هم حرف اول را در صنعت ایران می‌زنند.

بقیه برند ها مانند Danfoss و LS و INVET هم در صنعت ایران و آسانسور های اینجا استفاده می‌شوند.

شما مشتریان عزیز، همچنین می‌توانید با مطالعه مطلب زیر، با انواع اینورتر و مشخصات آن آشنا شوید و همه آنچه که برای خرید اینورتر لازم دارید را ببینید.
راهنمای خرید اینورتر

اینورتر زیمنس

زیمنس، به عنوان بزگترین و مشهورترین تولیدکننده ابزارآلات و ادوات اتوماسیون صنعتی در جهان، که با PLC های سیماتیک خود، بازار اتوماسیون صنعتی را متحول کرد، در زمینه تولید اینورتر هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کننده‌های اینورتر در جهان به شمار می‌رود.

وبا ارائه محصولاتی با کیفیت و قدرت بالا و با قابل اطمینان، با وجود قیمت نسبتا بالایی که نسبت به سایر برندها دارد، اما باز هم همیشه یکی از جدی ترین انتخاب های مهندسان در سراسر جهان  است.

یکی از سری های اینورتر زیمنس، اینورترهای V20  هستند، که با کیفیت بسیار بالایی در رنج توان 0.12 تا 30 کیلووات و در دو نوع ولتاژ تک فاز و سه فاز طراحی شده اند.

درایوهای سری V20 زیمنس، جزء دسته درایوهای SINAMICS اقتصادی زیمنس هستند و شعار این سری درایوها ، مقرون به صرفه، قابل اعتماد و سادگی کاربری است و برای کاربردهای پایه‌ای بسیار مناسب هستند.

شما مشتریان عزیز می‌توانید اینورترهای دسته V20 زیمنس را با استفاده از لینک زیر مشاهده نمایید و اطلاعات و توضیحات فنی و عکس و کاتالوگ و قیمت انواع اینورترهای سری V20 را ملاحظه کنید:
اینورتر V20 زیمنس
اینورتر های اقتصادی V20 زیمنس

اینورتر دلتا
دلتا، یکی از برندهاییست که مهندسان به طور پیش فرض، همیشه در پروژه های خود، از آن استفاده می‌کنند و با سابقه طولانی که دارد و با تولید محصولات با کیفیت توانسته اعتماد متخصصان سراسر جهان را به خود جلب کند.

دلتا، همچنین با قیمت بسیار مناسبی که نسبت به نمونه‌های مشابه خود دارد، معمولا با استقبال خوبی از طرف مهندسزان ایرانی مواجه می‌شود و بخش زیادی از بازار را در دست دارد.

یکی از خانواده اینورترهای خوبی که دلتا به بازار عرضه کرده، اینورترها ی سری  B هستند که در دو نوع تک فاز و سه فاز و در رنج توان 1 تا 100 اسب بخار، تنوع خوبی را برای انواع کاربردها، به کاربر عرضه می‌کند.

شما مشتریان عزیز می‌توانید اینورترهای دسته B دلتا را با استفاده از لینک زیر مشاهده نمایید و اطلاعات و توضیحات فنی و عکس و کاتالوگ و قیمت انواع اینورترهای سری B را ملاحظه کنید:
اینورترهای سری B دلتا، ایده آل برای کاربردهای سبک

اینورتر LS
LS که زیرشاخه شرکت بزرگ و قدیمی LG است، به یکی از قطب های اصلی تامین ابزارآلات اتوماسیون صنعتی در جهان تبدیل شده و توانسته مانند LG در حیطه کاری خود بسیار موفق باشد.

LS تا کنون درایوهای خود را در انواع مختلف و برای کاربردهای گوناگون، در سری های زیر ساخته است:

iE5

iC5

M100

iG5A

S100

H100

iS7

iP5A

iV5

درایوهای  LS کاربری ساده ای دارند و در عین حال، بسیار قابل اعتماد و کارا هستند و منطبق بر تاییدیه های معتبر جهانی ساخته شده‌اند.

شما مشتریان عزیز می‌توانید اینورترهای LS را با استفاده از لینک زیر مشاهده نمایید و اطلاعات و توضیحات فنی و عکس و کاتالوگ و قیمت انواع اینورترهای LS را ملاحظه کنید:
انواع اینورتر LS 

پشتیبانی فنی سیماتیک کنترل
تیم سیماتیک کنترل با استفاده از پرسنل فنی و کاربلد از طریق تلفن یا ایمیل یا شبکه های اجتماعی، جهت ارائه مشاوره فنی در خصوص مشکلات برنامه نویسی یا سخت افزاری آماده پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می باشد.