در حال نمایش 3 نتیجه

ماژول ترموکوبل EZA

ماژول ترموکوبل EZA  در انواع تک کانال و دو کانال و چهار کانال موجود است.

1- ماژول کنترلر دما RS1ETC ( ماژول تک کانال با یک خروجی PID برای کنترل دما)

2-  ماژول کنترلر دما RS2ETC ( ماژول دو کانال با دو خروجی PID برای کنترل دما)

3- ماژول ترموکوبل RS4TC (ماژول چهار کانال)