در حال نمایش 8 نتیجه

انرژی چین ابعاد 15 در 20 میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : J15BF.20B R28
 • جنس : پلاستیک
 •  عرض خارجی : 28 میلیمتر
 •  ارتفاع خارجی : 20 میلیمتر

انرژی چین (انرژی گاید) 55 در 100 میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : H55Q.1.100S R150
 • جنس : پلاستیک
 •  عرض خارجی : 133 میلیمتر
 • ارتفاع خارجی : 75 میلیمتر

انرژی چین (انرژی گاید) 80 در 250 میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : H80Q.1.250S R250
 • جنس : پلاستیک
 •  عرض خارجی :  298 میلیمتر
 •  ارتفاع خارجی : 107 میلیمتر

انرژی چین (انرژی گاید) 10 در 15میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : 15x10
 • جنس : پلاستیک
 •  ابعاد خارجی : 14.5*22 میلیمتر

انرژی چین (انرژی گاید) 10 در 10میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : 10*10
 • جنس : پلاستیک
 • سایر ویژگی ها : ابعاد بیرونی: 18*15 میلیمتر
 • سایر ویژگی ها : شعاع خمش 20 میلیمتر

انرژی چین (انرژی گاید) 25 در 50 میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : 50*25
 • جنس : پلاستیک
 •  طول: 100 سانتیمتر
 •  ابعاد بیرونی: 68*36 میلیمتر
 • وزن: 1000 گرم

انرژی چین – انرژی گاید ۱5 در ۱5 میلیمتر

تماس بگیرید
 • مدل : 15*15
 • جنس : پلاستیک
 •  طول: 100 سانتیمتر
 •  ابعاد بیرونی: 23*19 میلیمتر
 • وزن: 265 گرم

انرژی چین – انرژی گاید ۱۰ در ۱5 میلیمتر طول 100 سانتیمتری

تماس بگیرید
 • مدل : 15*10
 • جنس : پلاستیک
 •  طول: 100 سانتیمتر
 •  ابعاد بیرونی: 21*15 میلیمتر
 • وزن: 200 گرم