در حال نمایش 14 نتیجه

ریموت كنترل 8 کلید دو سرعت تله کرین F24-8D

تماس بگیرید
 • ریموت جرثقیل 8 کلید دو سرعت با شستی استارت ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته و کلید قطع اضطراری قارچی و پایه مشترک جداگانه برای هر جهت
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت كنترل 8 کلید تک سرعت تله کرین F24-8S

تماس بگیرید
یموت جرثقیل 8 کلید تک سرعت با شستی استارت ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته و کلید قطع اضطراری قارچی و پایه مشترک جداگانه برای هر جهت قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت كنترل 6 کلید دو سرعت تله کرین F24-6D

تماس بگیرید
 • ریموت جرثقیل 6 کلید دو سرعت، شستی استارت/AUX ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته، کلید قطع اضطراری قارچی و پایه مشترک جداگانه برای هر جهت
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت جرثقیل 6 کلید تک سرعته تله کرین F24-6S

تماس بگیرید
.ریموت جرثقیل 6 کلید تک سرعت، شستی استارت/AUX ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته، کلید قطع اضطراری قارچی و پایه مشترک جداگانه برای هر جهت .قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت جرثقیل 6 کلید تک سرعته تله کرین F21-E1

تماس بگیرید
توضیحات: ۶ کلید تک سرعت، کلید استارت فشاری و کلید امرجنسی (کریستالی)

ریموت كنترل 4 کلید دو سرعت تله کرین F21-4D

تماس بگیرید
 • ریموت جرثقیل 4 کلید دو سرعت با شستی استارت و کلید قطع اضطراری قارچی
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت جرثقیل 2 کلید دو سرعته تله کرین F21-2D

تماس بگیرید
توضیحات: ریموت جرثقیل بیسیم دوكاره به همراه كلید استارت و امرجنسی دو سرعته

ریموت كنترل 2 کلید تک سرعت تله کرین F21-2S

تماس بگیرید
 • توضیحات: ریموت جرثقیل بیسیم دوكاره به همراه كلید استارت و امرجنسی تك سرعته

ریموت جرثقیل 2 جوی استیک تله کرین F24-60

تماس بگیرید
 • توضیحات: ریموت جرثقیل دو جویستیک 5 سرعته، دو سلکتور 3 حالته، دو سلکتور 2 حالته، شش کلید تک سرعته، یک کلید استارت ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته و کلید قطع اضطراری قارچی
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت كنترل 12 کلید دو سرعت تله کرین F24-12D

تماس بگیرید
 • توضیحات: ریموت جرثقیل 12 کلید دو سرعت با شستی استارت ، کلید OFF/ON با رله باز و بسته و کلید قطع اضطراری قارچی
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت كنترل 12 کلید تک سرعت تله کرین F24-12S

تماس بگیرید
 • توضیحات: ریموت جرثقیل 12 کلید تک سرعت با شستی استارت
 • کلید OFF/ON با رله باز و بسته و کلید قطع اضطراری قارچی
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله

ریموت جرثقیل 11 کلید دو سرعته تله کرین F24-10D

تماس بگیرید
 • 11 کلید دو سرعته
 • شستی استارت / AUX
 • کلید ON/OFF با رله باز و بسته
 • کلید قطع اضطراری قارچی
 • پایه مشترک جداگانه برای هر جهت

ریموت جرثقیل 11 کلید تک سرعته تله کرین F24-10S

تماس بگیرید
 • 11 کلید دو سرعته
 • شستی استارت / AUX
 • کلید ON/OFF با رله باز و بسته
 • کلید قطع اضطراری قارچی
 • پایه مشترک جداگانه برای هر جهت

ریموت جرثقیل 6 کلید تک سرعته تله کرین F21-E1B

تماس بگیرید
 • توضیحات: ریموت جرثقیل 6 کلید تک سرعت با شستی استپ و استارت
 • قابلیت برنامه ریزی سوئیچ ها و رله