H8C

ست 4 تایی لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 5 تن با پایه و لاتن

16,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •  از سری لودسل های خمشی و برشی
 •  ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 • دارای درجه حفاظت: IP67
 •  دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •  دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

ست 4 تایی لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 500 کیلوگرم با پایه و لاتن

12,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •   از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

ست 4 تایی لودسل زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 250 کیلوگرم با پایه و لاتن

12,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •    از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

ست 4 تایی لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 100 کیلوگرم با پایه و لاتن

12,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 • ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •  دارای درجه حفاظت: IP67
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •  دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

ست 4 تایی لودسل زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 2 تن با پایه و لاتن

10,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •   از سری لودسل های خمشی و برشی
 •  ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •  دارای درجه حفاظت: IP67
 •  دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

ست 4 تایی لودسل زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 1 تن با پایه و لاتن

10,000,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •    از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 10 تن کابل مشکی

7,400,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 •  ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •  دارای درجه حفاظت: IP67
 •  دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •  دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 5 تن کابل مشکی

3,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •   از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 3 تن کابل مشکی

3,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 • ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •  دارای درجه حفاظت: IP67
 •  دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 2.5 تن کابل مشکی

3,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 • ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •  دارای درجه حفاظت: IP67
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 250 کیلوگرم کابل مشکی

3,100,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •   از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 500 کیلوگرم کابل مشکی

3,100,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •    از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 100 کیلوگرم کابل مشکی

3,100,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 1.5 تن کابل مشکی

2,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •    از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 2 تن کابل مشکی

2,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 • از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

لودسل خمشی زمیک مدل H8C کلاس C3 ظرفیت 1 تن کابل مشکی

2,800,000 تومان
دانلود دیتاشیت Datasheet H8C (PDF)
 •    از سری لودسل های خمشی و برشی
 •    ساخته شده از:  Nickel Plated Alloy Steel
 •    دارای درجه حفاظت: IP67
 •    دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 •   دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من