در حال نمایش 6 نتیجه

رله الکترونیکی SSR تک فاز 120 آمپری BERM-120DA

1,000,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 120 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC

رله الکترونیکی SSR تک فاز 100 آمپری BERM-100DA

800,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 100 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC

رله الکترونیکی SSR تک فاز 80 آمپری BERM-80DA

660,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 80 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC

رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری BERM-40DA

510,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 40 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC

رله الکترونیکی SSR تک فاز 25 آمپری BERM-25DA

380,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 25 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC

رله الکترونیکی SSR تک فاز 10 آمپری BERM-10DA

270,000 تومان
 • رله الکترونیکی SSR تک فاز 10 آمپری BERM
 • درجه کیفیت:A
 • برند نمونه کشور چین
 • دارای تاییدیه های استاندارد بین المللی
 • ولتاژ ورودی: 4 تا 32 ولت DC
 • ولتاژ خروجی: 220 ولت AC