نمایش دادن همه 15 نتیجه

HMI دلتا DOP110-IS

موجود در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: صفحه نمایش استاندارد 10 اینج دلتا
رابط کاربری

نوع ارتباط

, , , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-TP04G-AS1

موجود در انبار

تماس بگیرید
برند

رابط کاربری

نوع ارتباط

,

نوع صفحه لمسی

RAM

32 کیلوبایت

ROM

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

TP Editor

ولتاژ-تغذیه

USB

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-TP04G-AL2

موجود در انبار

3,156,000 تومان
افزودن به سبد خرید
برند

کشور-سازنده

رابط کاربری

نوع ارتباط

,

نوع صفحه لمسی

ROM

256 کیلوبایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

TP Editor

ولتاژ-تغذیه

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

DELTA-HMI-TP04G-ALC

موجود در انبار

3,156,000 تومان
افزودن به سبد خرید
برند

نوع ارتباط

رابط کاربری

نوع صفحه لمسی

RAM

10 کیلوبایت

ROM

256 کیلوبایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

TP Editor

ولتاژ-تغذیه

USB

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

HMI دلتا DOP107BV

موجود در انبار

5,453,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش پایه ای 7 اینچ دلتا
نوع ارتباط

,

اندازه صفحه نمایش

کشور-سازنده

ولتاژ-تغذیه

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

رابط کاربری

برند

USB

,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

نوع صفحه لمسی

HMI دلتا DOP107CV

موجود در انبار

7,224,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش استاندارد 7 اینچ دلتا
کشور-سازنده

رابط کاربری

نوع ارتباط

,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

ضد آب

IP65

پردازنده

اندازه صفحه نمایش

رزولوشن تصویر

USB

,

DELTA-HMI-DOP103WQ

موجود در انبار

7,364,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش پیشرفته 4.3 اینچ دلتا
کشور-سازنده

رزولوشن تصویر

پردازنده

ضد آب

IP65

ولتاژ-تغذیه

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

اندازه صفحه نمایش

ROM

256 مگابایت

RAM

512

نوع صفحه لمسی

نوع ارتباط

, , , ,

رابط کاربری

USB

,

DELTA-HMI-DOP107EV

موجود در انبار

7,997,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش استاندارد 7 اینج دلتا
رابط کاربری

نوع ارتباط

, , , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

DELTA-HMI-DOP107WV

موجود در انبار

9,703,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش پیشرفته 7 اینچ دلتا
نوع ارتباط

, , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

512

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

ولتاژ-تغذیه

رزولوشن تصویر

پردازنده

قابلیت‌ها

رابط کاربری

برند

کشور-سازنده

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ضد آب

IP65

USB

,

DELTA-HMI-DOP110-CS

موجود در انبار

12,118,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش استاندارد 10 اینچ دلتا
رابط کاربری

نوع ارتباط

, , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-DOP107-EG

موجود در انبار

12,964,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش 7 اینچ دلتا
برند

رابط کاربری

نوع ارتباط

, ,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

HMI دلتا DOP110WS

موجود در انبار

17,638,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش پیشرفته 10 اینج دلتا
رابط کاربری

نوع ارتباط

, , , , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

512

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

, ,

ضد آب

IP65

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-DOPW105B

موجود در انبار

36,128,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش پیشرفته 10 اینچ DOP-W
برند

رابط کاربری

نوع ارتباط

, , ,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

ضد آب

IP65, NEMA4

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-DOPW127B

موجود در انبار

42,005,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش 12 اینچ دلتا
برند

رابط کاربری

نوع ارتباط

,

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

ولتاژ-تغذیه

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

USB

ضد آب

IP65, NEMA4

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده

DELTA-HMI-DOPW157B

موجود در انبار

51,206,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: صفحه نمایش 15 اینچ دلتا
برند

رابط کاربری

نوع صفحه لمسی

RAM

256 مگابایت

ROM

256 مگابایت

اندازه صفحه نمایش

نرم افزار برنامه نویسی

DOPSoft

ولتاژ-تغذیه

USB

ضد آب

IP65, NEMA4

پردازنده

رزولوشن تصویر

کشور-سازنده