نمایش دادن همه 6 نتیجه

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 300 گرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

300 کیلوگرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 600 گرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

600 کیلوگرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 1 کیلوگرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

1 کیلو گرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 3 کیلوگرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

3 کیلوگرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 400 گرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

400 گرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22

لودسل زمیک مدل L6J1 کلاس C3D ظرفیت 500 گرم

موجود در انبار

1,320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مدل

L6J1

ظرفیت

500 گرم

جنس :

آلیاژ آلومینیوم

درجه آب بندی :

IP65

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :

2500

حداقل تقسیمات داخلی :

5000

خطای مجموع (FS%) :

±0.0280 ≥

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :

±0.0200 ≥

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :

±0.0210 ≥

بالانس صفر (FS%) :

±2.0 ≥

ولتاژ تحریک (V) :

5 ~ 12

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :

2.0 ± 0.2 mV/V

مقاومت ورودی (Ω) :

394± 6

مقاومت خروجی (Ω) :

350 ± 3

حداکثر بار مجاز (Emax%) :

0

حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) :

0

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :

محدوده دمای مطلوب (ºC) :

-10 ~ +40

محدوده دمای کاری (ºC) :

-35 ~ +65

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :

200 x 200

ابعاد (mm) :

طول: 70 ، عرض: 12 ، ارتفاع: 22