حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پرسش سوال یا سفارش محصول 09129635212

نرم افزار برنامه ریزی ماژول کنترل دما

dellll
دانلود نرم افزار DT COM نرم افزار DT-COM  جهت اتصال به ماژول های دما شرکت دلتا و مدیریت آن ها به کار می رود؛ که تنظیم آن، با استفاده از مبدل USB  به RS458  انجام می شود. البته شرکت دلتا،دستورالعمل هایی ...
admin
dellll
دانلود نرم افزار TK-Soft دلتانرم افزار TK-Soft نرم افزاررسمی شرکت دلتا است؛ که برای برنامه ریزی ماژول کنترل دما به کار می رود. این نرم افزار علاوه بر رابط سریال، گذرگاه داخلی SO را نیز، پشتیبانی می کند. با این ...
admin
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول